VoxEdit Changelog

Yeni Sürüm - 18 Aralık 2023

Ne gibi yenilikler var?


- Palet Paneli Geliştirmeleri: Palet Paneli artık çoklu seçim, sürükle ve bırak, ekran renk seçici ve degrade oluşturma araçlarını destekliyor. Bu geliştirme, daha verimli renk yönetimi sağlar ve yaratıcılık olanaklarını genişletir.

- Yer İşareti Yönetimi: Yeni Yer İşareti Yönetimi özelliği ile artık projelerinizi verimli bir şekilde düzenleyebilir ve bunlara erişebilirsiniz.

- Görünüm Alanı Arka Plan Rengi Değiştirme: Daha rahat ve özelleştirilebilir bir çalışma alanı ortamı sağlamak için görünüm alanına arka plan renklerini değiştirme özelliği ekledik.


GELİŞTİRMELER:


- Ekipman Düğüm ve Yüz sayısı: Ekipman şablonları, ekipman varlıklarının yalnızca düğüm ve yüz sayısını gösterecek şekilde güncellendi ve önemli bilgileri daha doğru bir şekilde gösteriyor.

- Görünüm Alanı Izgara Geliştirmesi: Görüntü alanındaki tüm görünüm küpü düzlemlerine ortografik ızgaralar eklenerek daha iyi bir ölçek referansı sağlandı ve uzamsal yönlendirmeye yardımcı oldu.

- Genişletilmiş Modelleyici Ayna Düzlemleri: Modeler'daki ayna düzlemleri artık hacim sınırlarının ötesine uzanarak modelleme ve doku oluşturma faaliyetleri için daha net bir referans sunuyor.

- Oluştur/Sil Hızlı Geçiş: Oluşturma ve Silme araçları arasında sorunsuz geçiş için 'yaylı' SHFT kısayoluyla modelleme hızınızı artırın.

- Kamera Yörünge Noktası: Yörünge noktası, varlığınızı sahne etrafında takip eder.


DÜZELTMELER:


- Animatörün Görüntü Alanı Yörünge Noktası: Animatörün görüntü alanındaki yörünge noktası sorunu çözülerek kamera kontrolü iyileştirildi.

- VXM İsim Çökmesi: VXM isimlendirmesinde büyük/küçük harf duyarlılığı nedeniyle meydana gelen çökmeyi düzelttik.

- Voksel Çoğaltma: Mevcut modellerle çalışırken yeni eklenen voksellerin çoğaltılması düzeltildi.

- Paylaşılan Paletlerde Geri Al İşlevi: Paylaşılan paletlerde renk değişiklikleri yapılırken geri alma işlevi artık sabit.

Yeni Sürüm - 25 Ekim 2023 - Beta 55645b7e

Ne gibi yenilikler var?


- VoxEdit'e yeni bir dil eklendi: Almanca.

- Küçük düzeltmeler

Yeni Sürüm - 20 Eylül 2023

VoxEdit

Ne gibi yenilikler var?


- Yeni Zaman Kaydırıcı Animasyon Kareleri: Artık animasyon anahtar kareleriniz de zaman kaydırıcıda gruplandırılarak toplu seçim ve doğrudan zaman kaydırıcıdan düzenleme imkanı sunuyor.

- Karmaşasız Kamera Navigasyonu: Artık aygıt veya sınırlayıcı kutular araya girmeden sahnenizin yörüngesinde dönebilir ve kaydırabilirsiniz.

- Seçili Düğüm ve Yüz Sayısı: Artık kaç düğüm ve yüzün seçili olduğunu doğrudan görüntü alanında görebilirsiniz.

- Kullanıcı Varsayılan Paleti: Artık favori paletinizi Varsayılan palet olarak ayarlayabilirsiniz.


GELİŞTİRMELER:


- Varlık dışa aktarımı: Oyun dışa aktarımı için doku optimizasyonu.

- Zaman çizelgesi menü başlığı: "Animasyon" metni "Enterpolasyon" olarak değiştirildi.

- Zaman çizelgesi bağlamsal menüsü: "Tümüne Gönder", "Tümüne Uygula" olarak değiştirildi.

- Kamera yakınlaştırma kısayolu: CTRL/CMD+RMB sürüklemesiyle artık sorunsuz yakınlaştırma mümkün.

- Animatör: "Tümünün Seçimini Kaldır" için kısayol eklendi. CTRL/CMD+W

- Düğüm ve Yüz sayısı uyarısı: VoxEdit akademisi ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

- Düğüm Pivot Noktası Simgesi: Kullanıcılar artık Rigger kamera modunda pivot noktası konumunu belirleyebilir.

- Klavye kısayolu: İskelet Panelinde "Alt Düğüm Oluştur" için eklendi.

- VoxEdit'in standart paleti: Güncellendi ve değiştirildi, yeni modellerde kontrol edin.

- Kütüphane modelleri: Şimdi isme göre alfanümerik olarak sıralandı.


DÜZELTMELER:


- Görüntü alanı ekranı: Tel çerçevelerin görüntülenmesi düzeltildi; artık modellerin arkasında gizleniyorlar.

- MagicaVoxel ile senkronizasyon: Büyük platformlar için renkler VoxEdit'te hemen güncellenmiyor.

- Hacim oluşturma: Ortografik kamera modunda hacim zemini ve tavanı oluşturmaya uygulanan düzeltme.

- Hacim aracı: Voksel 1 voksele kırpıldığında ve ayarlanamadığında düzeltme.

- Modelleyici aygıtı: Sadece pozitif eksen oklarını gösterecek şekilde güncellendi.

- Araç aygıtı boyutunu taşı: Büyük bir platformda modelleri düzenlerken çok büyük olması sorunu çözüldü.

- Hacim düzenleme aracı ile voksel seçimi: Sorun düzeltildi.

- Ses yeniden boyutlandırıcı açıklaması: Eksik yardım hattı eklendi.

- Ses seviyesi yeniden ayarlayıcı kısayolu: (V) artık üzerine gelindiğinde görüntüleniyor.

- VXR hiyerarşi içe aktarma: Paylaşılan paletlerle çakışma çözüldü.

- 'Görünümü sıfırla' düğmesi: Modüller arasındaki uyumsuzluk giderildi.

- Düğüm ve model adlandırma: "Flip X-Axis" işlevinde otomatik yeniden adlandırma geri yüklendi.

- Blok düzenleyici modülü: "İçe Aktar" ve "Dışa Aktar" simgelerinin ters çevrilmesi sorunu çözüldü.

- Varlık ekran görüntüsü: Hayalet teçhizatın bir kısmını dahil etme sorunu çözüldü.


August 29, 2022 - Public Beta Release

NEW FEATURES

 • Login (for Content Collab feature)
 • Animation Channels!
 • Ability to toggle between per axis and SLERP (spherical linear interpolation, i.e: what we had before) for multi axis rotations
 • Automated SLERP toggle to keep old behaviour for most animators
 • Reference frames for translation (World, Parent, Object)
 • Camera POV widget
 • Color, node name and channel filters for timeline
 • Delete Material button in Material panel
 • Append Palette in Palette header menu
 • Circle and Sphere tools for Modeler and Block Editor
 • Value dragging and arrows for Inspector transform text fields
 • Double clicking a node in the viewport now edits it's attached model
 • Floor grid toggle for Animator
 • "Solo Layer" mode for Modeler
 • Upload Popup


IMPROVEMENTS

 • New and improved themes!
 • Tab system for Library and Inspector
 • Vertical layout for Inspector, with new/delete keyframe per channel buttons
 • Save and Save As in File menu
 • Button to remove recent file from list
 • Picker tool now works on any visible voxel, not just the active layer's ones
 • Opening a rig now sets the camera to fit
 • Camera now works better, makes it almost impossible to lock itself inside of geometry
 • Added shortcuts to Sync To/From MagicaVoxel (ctrl/cmd+m, shift+ctrl/cmd+m)
 • Added shortcut to Return to Rig from editing a model (esc)
 • Added shortcut to copy from/paste to currently focused textfield (ctrl/cmd + c/v)
 • Shorter rows in Timeline
 • Better Animator floor grid
 • Updated links to Marketplace, Tutorials, Guidelines, etc
 • New Language Selector UI
 • Added Move In Plane widget for selected voxel movement
 • Selected voxel edges are now shown in new "see through" mode
 • Orthographic camera is better
 • In shortest editor window, Modeler toolbar changes it's layout to be in two columns
 • Voxel and node count for Animator


CHANGES

 • Animation max length is now 30 seconds
 • Removed Long Way Rotation (backwards compatibility kept by autoadding a middle keyframe)
 • Removed Local Transforms (backwards compatibility by adding a child node that is transformed using the original local transform and attaching the node's model to it instead)
 • GLTF is now exporting all animations for animated assets, not only the ones that have more keyframes
 • Removed Keep Position through Rotation unintuitive feature
 • Node names are now limited to 24 characters
 • New Animations now take first frame pose from the current pose
 • VoxEdit now only runs as a single instance
 • New Keyframe is disabled while playing an animation
 • Inspector IK values are no longer editable while playing an animation
 • Timeline rows are now a bit shorter
 • Removed "Scroll Layer" buttons from Modeler viewport (easier to work with the Translation widget)
 • Moving Keyframe at frame 0 now copies it


FIXES

 • Syncing from MagicaVoxel now selects the correct active material
 • Fixed issues with operative system locale and Inspector transform text fields
 • Fixed scroll areas not resetting when resized
 • Attaching/detaching panels now close all modals
 • Deleting a layer now ensures that there is an active layer afterwards
 • Loop and Zoom bars are now much better behaved
 • Detached panels now enforce a min size
 • Undo and redo no longer break selected voxels in Modeler
 • Zoom to fit now shows at least 2 seconds
 • Recovered most functionality while animation is playing
 • Editor no longer crashes when stress clicking attach/detach panel buttons
 • Skeleton now trims down too long node names.
 • Save Confirmation popup trims down too long filenames
 • Text in Welcome Screen has better readability now
 • Opening a non existant recent file no longer crashes VE
 • Default theme no longer has the same color for the grid and the background in the Animator
 • Using Bucket tool in Paint or Erase mode outside of the volume in 2D views no longer crashes the editor
 • Frame tool didn't create an Undo step
 • New Keyframe will no longer add them to read only template nodes
 • Camera reset was changing the near and far planes
 • Block Editor kept old undo steps inbetween sessions
 • Screen Rect tool in Block Editor now renders rectangle on top
 • 2D views now update properly when the user cancels an action
 • Select mode with Face tool on empty space in 2D view no longer crashes the editor
 • Screen Rect tool in 2D views was mirrored on X in TOP and BOTTOM views
 • Next Keyframe button and shortcut now work properly
 • Copying/Pasting Keyframes no longer crash the editor
 • Tweaking an IK constrain was making it invisible
 • Moving Keyframes in a dettached Timeline while the animation is running no longer crashes VE
 • Moving/copying keyframes now create an undo step
 • Palette header menus are now correctly rendered for a dettached Palette panel
 • Adding/deleting layers now move the scroll properly
 • Deleting a model kept it's thumbnail in the cache
 • Opening a VXM now sets the first visible layer to be active
 • Bucket tool with SELECT/PAINT/ERASE mode wasn't working well on the RIGHT/BOTTOM/BACK bounds of the volume
 • Keyframe rect selection now works even if the left bound is behind the zero frame
 • Loading a non palette PNG as a palette no longer overwrites the first slot with a white material
 • Deleting VXMs from Library and importing/creating new ones with the same name will no longer show old thumbnail
 • Having a different decimal separator than "." set in the OS's regional settings no longer crashes VE
 • Creating decorative nodes for assets made based on decorable templates no longer crashes VE
 • Load Palette from a dettached Palette panel no longer crashes VE
 • Screen Rect tool now works properly in 2D views
 • Dragging/copying a KF on top of another now overwrites it properly

November 11th, 2021 - Public Beta Release

 • DETACHABLE PANELS IN MACOS:


 • This long requested feature is now available for MacOS users too


 • LAYERS:


 • Panel now allows for layer reordering via drag n drop
 • We now support 16 layers (might get a bit slow for large volumes in low-end hardware)
 • Palette panel can now be collapsed to make room for a larger Layers panel


 • VIEWPORT TOGGLES:


 • IK bones visibility in Rigger (only visible with IK enabled)
 • Depth view toggle in Modeler's 2D views


 • "RESET TO DEFAULT" OPTION IN FILE MENUS


 • It clears ALL of the editor's configuration to default settings, fixing possible issues with retro compatibility or monitors being plugged in/out between sessions.


 • IMPROVEMENTS


 • New MacOS app icon
 • Made MacOS pkg simpler and more compatible
 • Pen and Screen Rect tool now work in deselect mode
 • Right-clicking a gizmo no longer sends the camera to orbit the floor behind it, but orbits the gizmo itself
 • Select and Delete Keyframes do no longer work while the animation is playing
 • Timeline now collapses, expands, detaches, and reattaches properly
 • "Send to All" feature now has a confirmation popup
 • Inspector fields now check for errors taking into account the user's regional settings
 • Importing PNG as block side no longer keeps only used materials in the palette
 • Importing multiple PNGs as block sides now update the palette properly


 • NEW SHORTCUTS


 • Select/Translate/Rotate in Animator (1, 2, 3)
 • Previous/next frame in Animator (Left/Right arrow)
 • Previous/next keyframe in Animator (Ctrl/Cmd+Left/Right arrow)
 • Tools in Block Editor (QWERT)
 • Reset camera in Block Editor (F)
 • Toggle Long Way Rotation for selected interpolations (I)


 • CRASH/BLOCKER FIXES


 • Crash when deleting 10th IK constraint
 • Crash when saving a multi-layer model where the background layers have a smaller bounding box than the ones above
 • Static assets that used two materials with the same color but one being emissive now will look right ingame
 • Exporting an animation now saves the current state of the selected animation and not the one from the last save operation


 • UI FIXES


 • 2D views in Modeler now update properly when charging a material
 • Clicking outside 2D views no longer affect the model in any way
 • Frame tool now shows properly in 2D views
 • Brightened darkest 2D view depth cue
 • Layer rename field now has a character limit
 • Layer buttons no longer reset to default dark color when changing layer order
 • Play button now shows Pause icon while the animation plays
 • Grid line color in Animator gets its color from the current theme
 • Zoom/Loop bar handles now gets their color from the current accent
 • Default animation is now clearly marked visually
 • Keyframe stretch bars are now visible again, and drag properly
 • Quad edge view is no longer wrongfully visible in the Animator
 • Save button in Preferences no longer closes popup
 • Shortcut input field is now wide enough for most localized key names
 • Ctrl/Cmd and Shift shortcut buttons now take their background color from the current theme, and are wide enough to show their captions properly
 • Shortcut key field now gets it's background color from the current theme
 • Templates search field now has a character limit
 • Replaced collapse/expand icons to make them clearer to the user
 • Added missing footers for detached Material and Block Side panels
 • Added many, MANY missing undo points, and many tooltips to UI components.

August 28th, 2021 - Public Beta Release

OPTIMIZATIONS:

 • 20000% speed improvement when selecting many voxels at once in the Modeler.


CHANGES:

 • Loading a VXR file now scrubs a deprecated mirrored flag from the asset.


FIXES:

General:

 • UI Combo controls can now be collapsed by clicking on the combo again.


Animator:

 • Big fix for Undo in some corner cases (still missing some though).
 • Importing a VOX file as a Rig no longer adds some weird keyframe data into the first frame.
 • On Syncing From MagicaVoxel, we now do our best to honor the pivot position (but keep in mind that you shouldn't change the volume size in MV).


Modeler:

 • Can now keep only the Layers panel attached without the Viewport overlapping it.
 • Upscaling/downscaling a model while having 2D views now updates their cameras to still view the model.
 • Using New Palette now keeps materials used in all layers.


Block Editor:

 • Ortho views and Block Faces are now labeled correctly.

June 22nd, 2021 - Public Beta Release

FEATURES:

Sync To/From MagicaVoxel (found in Animator File menu):

 • You can Sync To MV, edit the models there, save and Sync From to get the changes back into VoxEdit.


Decorative nodes in template based assets:

 • You can now add childs to nodes in template based assets and animate them.


Autosave/Backup system:

 • Asset will save automatically every 10 minutes as a backup, which can be loaded from the Recent Files card.


Shortcut Quick Guide

 • Displays all active shortcuts in an overlay.
 • Can be opened with the keyboard button on the right side of the menu bar, or by pressing the H key.


Theming support for viewport background and grid line colors:

 • We'll have some whole UI themes on the next release.


Added a collidable flag for Animator's nodes

 • As an artist, you can now select which nodes should be collideable ingame.
 • This is not yet implemented in the Game, but your assets will be compatible once it's done.


"List style" layout for File Browser

 • Just like in any file browser, now you can choose a layout that allows you to see much more files and folders.


New things found on the Animator's Library or on its menu cards

 • "Replace", which loads VXM and VOX and replaces the model with it.
 • "Delete Unattached", which cleans up your project by deleting the models that are not attached to the rig.
 • "Export as VOX", a small shortcut to create a MagicaVoxel compatible file from a model directly in the Animator.


New Shortcuts

 • "Pan Camera" (default: SPACE)
 • "Copy Keyframes" (default: C)
 • "Open Shortcut Quick Guide" (default: H)
 • "Save as New Model" in Modeler, which makes a new model with the selected voxels.


General

 • Interpolation type tooltip on hover.
 • Timeline readout now also shows current frame (from 0 to 479).
 • New Animator floor grid that has subdivisions up to individual voxels and extends far into the distance.
 • New Modeler checkerboard grid that looks better and is much less performance heavy.


IMPROVEMENTS

 • Voxel volume is now rendered better, and faster. Tool previews too.
 • UI controls now detect hover only when proper.
 • No more hovering things behind popups, contextual menus or other windows.
 • No more tooltips appearing from behind those either.
 • Visual feedback in Timeline Curves popup.
 • Currently selected interpolation curve button is now shown active, only if all selected interpolations have the same curve.
 • Displacing voxels is now more intuitive.
 • Modeler 2D views now show tool previews and better support edition.
 • Windows will now show in a background color while resizing, making for a cleaner and speedier resize.
 • Duplicate node is now selected on creation.
 • Home button is now Back button if editing a Model coming from the Animator.
 • Combo controls now collapse properly by clicking on them again (Language and collapsed Timeline panel Animation List)
 • Export to Marketplace popup animation dropdown now scrolls, and it's contents are sorted alphabetically.
 • Files in File Browser are now sorted on both Windows and MacOS.


CHANGES

 • ENTER and TAB keys are no longer permitted to be used for shortcut chords.
 • "Delete Keyframe" shortcut is now BACKSPACE on OSX by default.


FIXES

 • Fixed very large static rigs crashing the editor when trying to export.
 • Fixed low repro issue that made rigs load broken (all models placed at the origin) in a small set of systems.
 • Fixed Camera focus.
 • The editor will now keep running in the background if an animation is playing.
 • Modeler mirrors now show all of the time and not only when utilizing the tool.
 • Pasting keyframes before cutting/copying some does not crash anymore.
 • Overwriting a VXR will now delete the overwritten folder (and it's contents) first.
 • Bad Internet connectivity no longer crashes VoxEdit.
 • Fixed Apple key symbols showing crossed boxes in the Shortcuts popup. We now show key names instead.
 • Pressing ESC while the top bar menu is active does not break the menu anymore.
 • Fixed issue with Text Field error messages appearing behind other UI controls sometimes.
 • Tutorials UI now show all of the tutorials in the YouTube playlist.
 • Window UI now adapts properly after resizing.
 • When detached, Library and Inspector UI headers now adapt their window sizes.
discord the sandbox